Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy II-III

Justyna Kulesza

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy 0;

Anna Rojek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Danuta Mróz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy VIII; nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego i geografii

Jolanta Samselska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel matematyki, muzyki,

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI-VII

Iwona Zdziarstek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

opiekun szkolnej biblioteki, nauczyciel historii

Wiktor Owsiak

Funkcja: Psycholog

szkolny psycholog

Marzena Kulesza

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny i nauczyciel fizyki

Remigiusz Kluska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Mariola Maksiak

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Glen

Funkcja: Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Piotr Rydzewski

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Wujkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klas IV-V

Adela Kaczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Karłowicz-Giedyk

Funkcja: Logopeda

Anna Dąbkowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Kamil Paź

Funkcja: Nauczyciel

ksiądz

Andrzej Waszczeniuk

Funkcja: Nauczyciel

ksiądz