Ważne adresy

Ważne adresy

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Tel. centrala 22 551 24 00 
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce

ul. Gorbatowa 15
tel. 29 760 42 91-93
e-mail: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00 
e-mail: rpd@brpd.gov.pl