Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem - Klasa VII

Moja klasa

Bożena Zasłona

Przedmioty: Język polski

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Przedmioty: Biologia

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęcia techniczne, biologia

Anna Rojek

Przedmioty: Plastyka, Historia

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Danuta Mróz

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Geografia

Wychowawca klasy IV-V; nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego i geografii

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Przedmioty: Matematyka, Muzyka, Godzina wychowawcza, Informatyka

wychowawca klasy VI - VII, nauczyciel matematyki, muzyki, zajęć komputerowych

Katarzyna Stysiak

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Iwona Zdziarstek

Przedmioty: Religia

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Marzena Kulesza

Przedmioty: Fizyka

Pedagog szkolny i nauczyciel fizyki

Iwona Dobkowska

Przedmioty: Język niemiecki

nauczyciel języka niemieckiego

Remigiusz Kluska

Przedmioty: Chemia

nauczyciel chemii