Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem - Klasa III

Wychowawca

Justyna Kulesza

Moja klasa

Anna Rojek

Przedmioty: edukacja plastyczna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Katarzyna Stysiak

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Iwona Zdziarstek

Przedmioty: Religia

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.