Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem - Klasa I

Wychowawca

Jolanta Samselska

Moja klasa

Jolanta Samselska

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna

wychowawca klasy "0-I", nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Katarzyna Stysiak

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Iwona Zdziarstek

Przedmioty: Religia

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.