Kadra

Danuta Małaszek

Funkcje: Nauczyciel, Bibliotekarz

Przedmioty: koło czytelniczo-medialne, biblioteka

opiekun szkolnej biblioteki.