Kadra

Danuta Małaszek

Funkcje: Nauczyciel, Bibliotekarz

Przedmioty: biblioteka

opiekun szkolnej biblioteki.