Kadra

Anna Rojek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, edukacja techniczna, edukacja plastyczna, edukacja matematyczna, eduakcja polonistyczna, Historia i społeczeństwo, Plastyka, Edukacja wczesnoszkolna, Młodzi Samorządni, Koło plastyczne

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 eduakcja polonistyczna II

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 08:45 eduakcja polonistyczna II
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 Historia 2 V
10:55 - 11:40 edukacja plastyczna 16 II
10:55 - 11:40 edukacja plastyczna 16 III

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:55 - 09:40 eduakcja polonistyczna II
09:50 - 10:35 edukacja matematyczna II
10:40 - 14:25 Historia 15 VII
10:55 - 11:40 Historia 8 IV
11:50 - 12:35 Historia 7 VI
13:40 - 14:25 Historia 15 VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 08:45 eduakcja polonistyczna II
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 Plastyka 8 IV
09:50 - 10:35 Plastyka 8 V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 08:45 Historia 7 VI
08:00 - 08:45 Historia VII
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 eduakcja polonistyczna II
10:55 - 11:40 Plastyka 7 VI
10:55 - 11:40 Plastyka 7 VII