Kadra

Anna Rojek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia i społeczeństwo, Plastyka, Edukacja wczesnoszkolna, Młodzi Samorządni, Koło plastyczne, eduakcja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, Historia

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 eduakcja polonistyczna II

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 08:45 eduakcja polonistyczna II
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 Historia 2 V
10:55 - 11:40 edukacja plastyczna 16 II
10:55 - 11:40 edukacja plastyczna 16 III

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:55 - 09:40 eduakcja polonistyczna II
09:50 - 10:35 edukacja matematyczna II
10:40 - 14:25 Historia 15 VII
10:55 - 11:40 Historia 8 IV
11:50 - 12:35 Historia 7 VI
13:40 - 14:25 Historia 15 VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 08:45 eduakcja polonistyczna II
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 Plastyka 8 IV
09:50 - 10:35 Plastyka 8 V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 08:45 Historia 7 VI
08:00 - 08:45 Historia VII
08:55 - 09:40 edukacja matematyczna II
09:50 - 10:35 eduakcja polonistyczna II
10:55 - 11:40 Plastyka 7 VI
10:55 - 11:40 Plastyka 7 VII