Kadra

Agata Piwowarska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Technika, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia techniczne, Koło wokalno-taneczne, wychowanie przedszkolne, zajęcia wyrównawcze, Biologia

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęcia techniczne, biologia

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 09:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
08:00 - 08:45 Biologia 15 VII
09:00 - 10:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
10:00 - 10:55 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
11:40 - 13:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 09:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
09:00 - 10:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
10:00 - 10:55 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
10:55 - 11:40 Zajęcia techniczne 7 VI
11:40 - 13:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
09:40 - 11:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
11:00 - 12:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
12:00 - 13:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 09:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
09:00 - 10:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
10:00 - 11:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
11:00 - 11:50 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
12:45 - 13:30 Biologia 15 VII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem
08:00 - 09:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
09:00 - 09:50 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
09:50 - 10:35 Technika 8 IV
09:50 - 10:35 Technika 8 V
10:35 - 12:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"
12:00 - 13:00 wychowanie przedszkolne Oddział "0"