WSPANIAŁEGO WYPOCZYNKU!!! UDANYCH WAKACJI!!! WIELU NOWYCH PRZYJACIÓŁ!!!

Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy "II"; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęcia techniczne

Justyna Kulesza

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy "0-I"; opiekun Szkolnego Koła PCK.

Anna Rojek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Danuta Mróz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy IV; nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego.

Jolanta Samselska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klas V-VI, nauczyciel matematyki, muzyki, zajęć komputerowych

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego.

Iwona Zdziarstek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel

opiekun szkolnej biblioteki.

Wiktor Owsiak

Funkcja: Psycholog