Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy "0"; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęcia techniczne

Justyna Kulesza

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy III; opiekun Szkolnego Koła PCK.

Anna Rojek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, wychowawca klas IV-V

Danuta Mróz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy VI; nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Jolanta Samselska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy I i II; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

pełni obowiązki dyrektora, nauczyciel matematyki, muzyki, informatyki, zajęć informatycznych

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego.

Iwona Zdziarstek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel

opiekun szkolnej biblioteki.

Marzena Długołęcka

Funkcja: Nauczyciel

Marta Gołębiewska

Funkcja: Nauczyciel