Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy I

Justyna Kulesza

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy "0"; opiekun Szkolnego Koła PCK.

Anna Rojek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Danuta Mróz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy VI-VII; nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego i geografii

Jolanta Samselska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy "II-III", nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki, muzyki,

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV-V

Iwona Zdziarstek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

opiekun szkolnej biblioteki.

Wiktor Owsiak

Funkcja: Psycholog

szkolny psycholog

Marzena Kulesza

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny i nauczyciel fizyki

Remigiusz Kluska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Mariola Maksiak

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Glen

Funkcja: Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dorota Stadnik

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Rydzewski

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Wujkowska

Funkcja: Nauczyciel