Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęcia techniczne, biologia

Justyna Kulesza

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy "II-III"; opiekun Szkolnego Koła PCK.

Anna Rojek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Danuta Mróz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy IV-V; nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego i geografii

Jolanta Samselska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy "0-I", nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy VI - VII, nauczyciel matematyki, muzyki, zajęć komputerowych

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Iwona Zdziarstek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

opiekun szkolnej biblioteki.

Wiktor Owsiak

Funkcja: Psycholog

szkolny psycholog

Marzena Kulesza

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny i nauczyciel fizyki

Iwona Dobkowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego

Remigiusz Kluska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Mariola Maksiak

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Glen

Funkcja: Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH