CAŁY CZAS TRWA W SZKOLE ZBIÓRKA BATERII KAŻDEGO TYPU, MAKULATURY I PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK.

Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy "I"; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęcia techniczne

Justyna Kulesza

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy "0"; opiekun Szkolnego Koła PCK.

Anna Rojek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, historii,

Danuta Mróz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy IV; nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Jolanta Samselska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy I i II; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klas V-VI, nauczyciel matematyki, muzyki, zajęć komputerowych

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego.

Iwona Zdziarstek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel

opiekun szkolnej biblioteki.

Marzena Zglec-Matwiejczyk

Funkcja: Psycholog

Agata Piwowarska

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Kulesza

Funkcja: Wychowawca

ks. Andrzej Waszczeniuk

Funkcja: Nauczyciel